SON DAKİKA

” Maze Runner: Death Cure / Labirent: Son İsyan “

Bu haber 19 Ocak 2018 - 14:05 'de eklendi ve kez görüntülendi.

Labirent’teGladerlarkendileriniölümcülcanavarlarladoludevbirlabirentinortasındabuldular. KendileriniGlade’debulmadanöncekimolduklarıhakkındahiçbirşeyhatırlamıyorlardı, her şeygizem doluyduvelabirentindevasaduvarlarındankaçmaktekamaçlarıolmuştu. LABİRENT: SON İSYAN’daamaçlarınıgerçekleştirmişlerdirfakatdışdünyanın da içerisi kadar korkutucu olduğunu keşfediyorlar.

Veşimdi, LABİRENT: SON İSYAN’da, Gladerlarkendigerçeklerininkabusunakapılırlar. Teresa’nınarkadaşlarınaihanetettiğiALEV DENEYLERİolaylarındanbuyanazamangeçtive Minho (Ki-Hong Lee) belirsizörgüt WCKD tarafındanelegeçirildi. Film ilerlediğindeGladerlar, arkadaşlarınıkurtarmakiçinözenlehazırlanmışbirplanlaartıkkaçmakyerinesonundasavaşmayahazırlanıyor.

“Bu WCKD dünyası” diyor Ball. “Son şehirayaktakaldı. WCKD, etrafındaaynılabirentduvarlarınıinşaetti, sadece Flare virüsündenkurtulmayaçalışanbutemelgrubukorumakiçinşehriçevreledi. Güvenlikveçarearıyorlarneolursaolsun. ”

Yani SON İSYAN’dahalkanıniçindeyiz. LABİRENT’deGladerlarhapishanelerindenkaçmayaçalışıyorlardı, şimdiWCKD’ninfikirlerinegirmeyeçalışıyorlar. “Esasenbukezbirsoyguncufilmi.”

Ball orijinalLABİRENTile ilk film yönetmenliğiniyapmıştır. Ve en başındanberi, buüçlemenin her birisinikıyametsonrasınınfarklıvizyonlarınısunmakiçinplanladı. LABİRENT,bizlerelabirentinçürüyenbetonduvarlarıileçevriliyeşilliklersunduveLABİRENT: ALEV DENEYLERİbizegeniş, çılgınçöllerverdi. LABİRENT: SON İSYAN’dayinetamamenfarklıbirestetikverenkpaletinintadınıçıkartıyoruz: “Bilimkurgu, karanlık film,” diyeaçıklıyor Ball. “Bu filmlerin her birininfarklıbirgörünümve his sunuşu, ancakhepsininaynıevrenebağlanıyoroluşununfikriniçokseviyorum” diyor.

Dylan O’Brien, “Bu karakterlebuluştuğumuzda, ilk kezbufilmdegeçişigörüyoruz” diyor. “Bu, Thomas’ındeneyimlivebirazdahaolgunolarak ilk gördüğünüzzamandır. WCKD’yibirkeredeveherkesiçinbitirmeyiamaçediniyor.’’ Diyor.

Kaya Scodelario, çekimdebirduraklamasırasındaTeresa için de kurtuluşlailgiliydidiyor. “Bu, kendisinikurtarmakvekararlarınıanlamayaçalışmasıdır” diyeaçıklıyor. “Sadece Thomas içindeğil, kendisiiçin de.”

“İlk film, buçocuklariçin ilk kezevdenayrılmaktı” diyor Ball. “İkincisiüniversiteyegitmelerigibiydi. Kendibaşınasınamakimolduğunuhenüzbilmiyorsun. Veüçüncüfilmde, gerçekteniyiyevekötüyedahaolgunbakmaklailgili. Sanırımbufilmde, “Vay be, belki de Teresa’nınyaptığışeylerikabuletmiyoruzamanedenyaptığınıgörebiliyoruz” diyeceksiniz. ”

Scodelario, “Haklıolduğunudüşündüğüşeyleriyapmayıseçmesinigerçektentakdirediyorum,” diyor. “iyiolanainanıyorvebunaihtiyacımız var. Bu farkadiğerkarakterlerde de ihtiyacımız var. Thomas her şeyeiçgüdüselyaklaşıyorveolaylaronaspontanegeliyor. Geleceğigörebilenbirioluşuhoşumagidiyorveonunyolubuyönde. ”

Hikmet Aydoğan

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.